Thermo Fisher Scientific


Thermo Fisher ScientificThermoFisherScientific je američka kompanija koja je svoju proizvodnju podredila znanosti, zaštiti okoliša i unapređenju kvalitete života, kroz proizvodnju analitičkih instrumenata, opreme, reagensa, potrošnog materijala, softvera i usluga za istraživanja i dijagnostiku. Sa godišnjim prometom od gotovo 11 milijardi dolara, ThermoFisherScientific ima oko 37.000 zaposlenika i uslužuje više od 350.000 klijenata u farmaceutskoj i biotehnološkoj industriji, bolnicama i kliničkim dijagnostičkim laboratorijima, sveučilištima, istraživačkim institucijama i vladinim agencijama. Njihov rastući portfelj proizvoda uključuje inovativne tehnologije za spektrometriju masa, elementarne analize, molekularnu spektroskopiju, pripreme uzorka, informatičku podršku, kemijske proizvode fine i visoke čistoće , stanične kulture, RNA interferencije analiza i imunodiagnostička testiranja, kao i praćenje kakvoće voda i kontrolu procesa.

Thermo Fisher Scientific